Laporan Ekonomi 1999/2000

Bab 1
- Prestasi Ekonomi Malaysia Tahun 1999 dan Prospek Pada Tahun 2000

Bab 2
- Pengurusan Ekonomi Malaysia Pada Tahun 1999

Bab 3
- Tinjauan Ekonomi Antarabangsa

Bab 4
- Prestasi Mengikut Sektor

Bab 5
- Prestasi Kewangan Sektor Awam

Bab 6
- Perdagangan Luar Negeri, Imbangan Pembayaran Dan Pasaran Pertukaran Mata Wang Asing

Bab 7
- Harga, Gunatenaga Dan Upah

Bab 8
- Perkembangan Dalam Sistem Kewangan

Panduan Pelabur

Carta

Carta 1.1 Petunjuk-Petunjuk Ekonomi Utama
Carta 1.2 Jurang Tabungan-Pelaburan
Carta 3.1 Negara-negara Perindustrian - Petunjuk-petunjuk Ekonomi Utama
Carta 3.2 Arah Aliran Penentu Ekonomi Negara-negara Perindustrian
Carta 3.3 Negara-negara Membangun - Petunjuk-petunjuk Ekonomi Utama
Carta 4.1 Indeks Pengeluaran Perkilangan Bulanan
Carta 4.2 Nilai Ditambah bagi Sektor Pertanian, Perikanan dan Perhutanan Pada Harga Tetap 1987
Carta 4.3 Nilai Ditambah Bagi Sektor Perlombongan Pada Harga Tetap 1987
Carta 5.1 Kewangan Kerajaan Persekutuan - Akaun Semasa
Carta 5.2 Peratusan Defisit/Lebihan Keseluruhan Kepada Keluaran Negara Kasar
Carta 5.3 Komponen Utama Hasil Kerajaan Persekutuan
Carta 5.4 Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan
Carta 5.5 Perbelanjaan Pembangunan Kerajaan Persekutuan Mengikut Sektor
Carta 5.6 Bayaran Pokok, Penebusan dan Bayaran Faedah Ke Atas Hutang Kerajaan Persekutuan
Carta 5.7 Hutang Kerajaan Persekutuan
Carta 5.8 Hutang Luar Negeri Kerajaan Persekutuan Mengikut Sumber
Carta 5.9 Hutang Luar Negeri Kerajaan Persekutuan Mengikut Mata Wang
Carta 5.10 Nisbah Khidmat Hutang Luar Negara
Carta 6.1 Struktur Eksport
Carta 6.2 Eksport Barangan Perkilangan Bulanan
Carta 6.3 Minyak Kelapa Sawit - Eksport dan Harga
Carta 6.4 Kayu Gergaji dan Kayu Balak - Eksport Dan Nilai Seunit
Carta 6.5 Getah - Eksport dan Harga
Carta 6.6 Petroleum Mentah - Eksport dan Harga
Carta 6.7 Timah - Eksport dan Harga
Carta 6.8 Haluan Perdagangan
Carta 6.9 Imbangan Perdagangan
Carta 6.10 Kadar Pertukaran Ringgit Malaysia
Carta 7.1 Indeks Harga Pengguna
Carta 7.2 Indeks Harga Pengeluar
Carta 7.3 Petunjuk-petunjuk Gunatenaga
Carta 8.1 Arah Aliran Kewangan
Carta 8.2 Bank Perdagangan
Carta 8.3 Bursa SahamJadual Perangkaan

1.1 PERANGKAAN PENTING EKONOMI NEGARA - NEGARA PERINDUSTRIAN UTAMA
1.2 ASEAN: PERANGKAAN PENTING EKONOMI
1.3 PERANGKAAN PENTING EKONOMI NEGARA- NEGARA MEMBANGUN TERPILIH DI ASIA
2.1 KELUARAN NEGARA KASAR MENGIKUT AGREGAT PERMINTAAN
2.2 KELUARAN DALAM NEGERI KASAR MENGIKUT PUNCA-PUNCA KEGIATAN
2.3 IMBANGAN PEMBAYARAN
2.4 INDEKS HARGA PENGGUNA (MENGIKUT KAWASAN)
2.5 INDEKS HARGA PENGGUNA - (MENGIKUT STRATA DAN KUMPULAN PENDAPATAN)
2.6 INDEKS HARGA PENGELUAR
3.1 PERDAGANGAN BARANGAN MENGIKUT SITC DAN HALUAN
3.2 PERDAGANGAN MALAYSIA DENGAN NEGARA-NEGARA ASEAN
3.3 PENGELUARAN, EKSPORT DAN HARGA BARANGAN UTAMA
3.4 EKSPORT UTAMA MENGIKUT HALUAN
3.5 IMPORT UTAMA MENGIKUT SUMBER
3.6 EKSPORT BARANGAN PERKILANGAN
3.7 INDEKS PENGELUARAN PERUSAHAAN
4.1 KEWANGAN SEKTOR AWAM DISATUKAN
4.2 KEWANGAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
4.3 HASIL KERAJAAN PERSEKUTUAN
4.4 PERBELANJAAN MENGURUS KERAJAAN PERSEKUTUAN MENGIKUT OBJEK
4.5 PERBELANJAAN MENGURUS KERAJAAN PERSEKUTUAN MENGIKUT SEKTOR
4.6 PERBELANJAAN PEMBANGUNAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
4.7 PINJAMAN BERSIH KERAJAAN PERSEKUTUAN
4.8 HUTANG DALAM NEGERI KERAJAAN PERSEKUTUAN
4.9 HUTANG LUAR NEGERI
4.10 KEWANGAN KERAJAAN NEGERI DISATUKAN
4.11 KEWANGAN KERAJAAN TEMPATAN DISATUKAN
4.12 KEWANGAN BADAN BERKANUN DISATUKAN
4.13 KEDUDUKAN KEWANGAN PABK
5.1 AGREGAT KEWANGAN
5.2 BANK PERDAGANGAN: ARAH ALIRAN PINJAMAN
5.3 KADAR FAEDAH
5.4 KADAR PERTUKARAN UTAMA
5.5 BURSA SAHAM KUALA LUMPUR: PETUNJUK TERPILIH
6.1 GUNATENAGA DAN BURUH
6.2 PENCARI KERJA KEKOSONGAN JAWATAN DAN PENEMPATAN
7.1 PETUNJUK-PETUNJUK PELABURAN DAN PENGGUNAAN SWASTA
7.2 PETUNJUK TERPILIH SEKTOR PERKHIDMATAN
8.1 PELABURAN ASING DALAM PROJEK-PROJEK YANG DIBERI KELULUSAN MENGIKUT NEGARA DAN PERUSAHAAN
9.1 PERANGKAAN SOSIO-EKONOMI TERPILIH