Laporan Ekonomi 2001/2002

Bab 1
- Pengurusan Ekonomi Malaysia

Bab 2
- Prestasi Dan Prospek Ekonomi Malaysia

Bab 3

Tinjauan Ekonomi Antarabangsa

Bab 4
Prestasi mengikut Sektor

Bab 5
- Kewangan Sektor Awam

Bab 6
Perdagangan Luar Negeri, Imbangan Pembayaran dan Kadar Pertukaran Asing

Bab 7
Harga, Guna Tenaga dan Upah

Bab 8
Perkembangan Dalam Sistem Kewangan

Jadual Perangkaan
Panduan Pelabur
Malaysia- Perangkaan Penting dan Ramalan

Carta

Carta 2.1 Petunjuk-Petunjuk Ekonomi Utama
Carta 2.2 Jurang Tabungan-Pelaburan
Carta 3.1 Arah Aliran Semasa Penentu Ekonomi Negara-Negara Perindustrian
Carta 3.2 Petunjuk-Petunjuk Ekonomi Utama Negara-Negara Membangun
Carta 4.1 Indeks Pengeluaran Perindustrian
Carta 4.2 Nilai Ditambah bagi Sektor Pertanian, Perikanan dan Perhutanan pada Harga Tetap 1987
Carta 4.3 Pengeluaran Komoditi Utama Sektor Pertanian
Carta 4.4 Nilai Ditambah Bagi Sektor Perlombongan Pada Harga Tetap 1987
Carta 5.1 Kewangan Kerajaan Persekutuan - Akaun Semasa
Carta 5.2 Peratusan Defisit/Lebihan Keseluruhan Kepada Keluaran Dalam Negeri Kasar
Carta 5.3 Komponen Utama Hasil Kerajaan Persekutuan
Carta 5.4 Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan
Carta 5.5 Perbelanjaan Pembangunan Kerajaan Persekutuan Mengikut Sektor
Carta 5.6 Bayaran Pokok, Penebusan dan Bayaran Faedah Ke atas Hutang Kerajaan
Persekutuan
Carta 5.7 Hutang Kerajaan Persekutuan
Carta 5.8 Hutang Luar Negeri Kerajaan Persekutuan Mengikut Sumber
Carta 5.9 Hutang Luar Negeri Kerajaan Persekutuan Mengikut Mata Wang
Carta 5.10 Nisbah Khidmat Hutang
Carta 6.1 Struktur Eksport
Carta 6.2 Komponen Eksport untuk Elektronik, Perkakasan Elektrik dan Jentera
Carta 6.3 Minyak Kelapa Sawit - Eksport dan Harga
Carta 6.4 Kayu Gergaji dan Kayu Balak - Eksport dan Nilai Seunit
Carta 6.5 Getah - Eksport dan Harga
Carta 6.6 Minyak Mentah - Eksport dan Harga
Carta 6.7 Timah - Eksport dan Harga
Carta 6.8 Import Barangan Perantaraan, Penggunaan dan Modal
Carta 6.9 Haluan Perdagangan
Carta 6.10 Imbangan Perdagangan Mengikut Negara
Carta 6.11 Imbangan Perdagangan
Carta 6.12 Rizab Antarabangsa Bersih
Carta 6.13 Kadar Pertukaran Ringgit Berbanding Mata Wang Utama
Carta 6.14 Prestasi Ringgit Berbanding Mata Wang Serantau Terpilih
Carta 7.1 Indeks Harga Pengguna
Carta 7.2 Indeks Harga Pengguna dan Indeks Harga Pengeluar
Carta 7.3 Indeks Harga Pengeluar
Carta 7.4 Petunjuk-petunjuk Guna Tenaga
Carta 7.5 Kekosongan dan Pemberhentian
Carta 7.6 Pekerja Asing Mengikut Negara Asal
Carta 8.1 Arah Aliran Kewangan
Carta 8.2 Kadar Berian Pinjaman Asas (BLR) Bank Perdagangan, Nisbah NPL Sistem
Perbankan dan Nisbah Modal Berwajaran Risiko (RWCR)
Carta 8.3 Bursa Saham
Carta 8.4 Pergerakan Indeks Komposit Mesdaq Bebanding Indeks Komposit BSKL


Istilah

Akronim & Singkatan

Organisasi Kementerian