91000 - Hasil Cukai Wilayah-Wilayah Persekutuan

Tujuan - merekodkan semua hasil cukai yang dipungut bagi pihak Wilayah Persekutuan

Termasuk:

91100 Cukai Langsung
91101 Premium dan Cukai Tanah
91199 Pelbagai Cukai Langsung
   
91200 Cukai Tidak Langsung
91201 Duti Hiburan
91202 Duti Import Petrol
91299 Pelbagai Cukai Tidak Langsung

 

 

Website Security Test