91000 - Hasil Cukai Wilayah-Wilayah Persekutuan

Tujuan - merekodkan semua hasil cukai yang dipungut bagi pihak Wilayah Persekutuan

Termasuk:

91100 Cukai Langsung
91101 Premium dan Cukai Tanah
91199 Pelbagai Cukai Langsung
   
91200 Cukai Tidak Langsung
91201 Duti Hiburan
91202 Duti Import Petrol
91299 Pelbagai Cukai Tidak Langsung