47000 - Ganjaran

Tujuan - merekodkan ganjaran dan faedah-faedah lain yang dibayar kepada Kakitangan Awam, Pasukan Keselamatan, Anggota Pentadbiran dan Parlimen dan Pekerja Kontrak atau waris mereka. Termasuk:

47100 Ganjaran Kakitangan Awam
47101 Kakitangan Awam - Dalam Negeri
47102 Kakitangan Awam - Luar Negeri
   
47200 Ganjaran Pasukan Keselamatan
47201 Kakitangan Awam - Dalam Negeri
47202 Kakitangan Awam - Luar Negeri
   
47300 Ganjaran Anggota Pentadbiran dan Parlimen
47301 Anggota Pentadbiran dan Parlimen - Dalam Negeri
47302 Anggota Pentadbiran dan Parlimen - Luar Negeri
   
47400 Ganjaran Kepada Pekerja Kontrak dan Orang-orang Lain
47401 Pekerja Kontrak - Dalam Negeri
47402 Pekerja Kontrak - Luar Negeri
   
47500 Pemberian Kepada Penerima Pencen
47501 Pemberian Bayaran Istimewa Penerima Pencen