28000 - Penyelenggaraan Dan Pembaikan Yang Kecil Yang Dibeli

Tujuan - merekodkan perbelanjaan untuk semua kerja yang dibuat oleh pihak luar bagi menentukan kemudahan dan harta-harta berada dalam keadaan baik termasuk perkhidmatan mencuci dan mencat.Termasuk:

28100 Penyelenggaraan Bangunan (termasuk kawasan sekitar, lif dan alat keselamatan)
28101 Bangunan Kediaman (termasuk berek, asrama dan rumah rehat)
28102 Bangunan Pejabat (termasuk institusi pelajaran dan institusi penyelidikan)
28103 Bangunan Perusahaan (termasuk bangunan kilang, loji, bengkel dan kuari)
28104 Bangunan Penyetoran (termasuk gudang, rumah stor dan bangunan stor penyejuk)
28199 Bangunan-bangunan Lain
   
28200 Penyelenggaraan Kemudahan
28201 Kemudahan Jalan Raya
28202 Kemudahan Lapangan Terbang (tidak termasuk bangunan)
28203 Kemudahan Pelabuhan
28204 Kemudahan Keretapi (tidak termasuk bangunan)
28205 Kemudahan Pengangkutan Air
28206 Kemudahan Bekalan Air
28207 Kemudahan Bekalan Elektrik
28208 Kemudahan Perhubungan (termasuk ibu sawat telefon, sistem sambungan dan booster, wayer taligraf dan telefon, kabel bawah tanah dan laut)
28209 Kemudahan Talian, Pengairan, Kawalan Banjir dan Pembentungan
28210 Kemudahan Riadah dan Taman (termasuk padang permainan, kolam mandi, padang golf dan gelanggang tenis)
28299 Kemudahan-kemudahan Yang Lain
   
28300 Penyelenggaraan Kenderaan
28301 Kenderaan penumpang (termasuk van, bas, kereta, motosikal dan skuter)
28302 Lori dan Kenderaan Pengangkutan Barang Bermotor Yang Lain
28303 Kenderaan Yang Tidak Bermotor
28304 Alat Kelengkapan Lokomotif, Gerabak dan Enjin Lokomotif
28305 Kapal Terbang
28306 Kapal dan Bot
28307 Kenderaan Konsesi SPANCO
28308 Cukai Perkhidmatan Atas Kos Pembaikan Dan Senggaraan Kenderaan Konsesi SPANCO
28399 Kenderaan-kenderaan Lain
   
28400 Penyelenggaraan Jentera
28401 Jentera Perkilangan
28402 Jentera Pertanian
28403 Jentera Pembinaan
28404 Alat Kelengkapan Mengendali Bahan (Conveyor, Lif Hoist)
28405 Loji Hawa Dingin
28499 Jentera-jentera Lain
   
28500 Penyelenggaraan Alat Kelengkapan Pejabat, Perabut dan Lengkapan
28501 Alat Kelengkapan Pejabat
28502 Perabut dan Lengkapan Dari Kayu
28503 Perabut dan Lengkapan Dari Besi
28599 Perabut dan Lengkapan Yang Lain
   
28600 Penyelenggaraan Alat Kelengkapan Elektronik
28601 Komputer dan Alat Kelengkapan Prosesan Data Elektronik Yang Lain (Termasuk Mesin Pengira)
28602 Alat Kelengkapan Kawalan Trafik Lapangan Terbang
28699 Alat-alat Kelengkapan Elektronik Yang Lain
   
28700 Penyelenggaraan Alat Kelengkapan Elektrik
28701 Alat Kelengkapan Hawa Dingin, Penyejuk dan Pemanas
28702 Motor Janakuasa
28703 Alat Litar Elektrik
28704 Alat Kelengkapan Memasak Elektrik
28799 Alat-alat Kelengkapan Elektrik Yang Lain
   
28800 Penyelenggaraan Alat Kelengkapan Penyiaran dan Perhubungan
28801 Telefon, Telex dan Telegraf
28802 Radar
28803 Alat Kelengakapan Penyiaran
28899 Alat-alat Kelengkapan Perhubungan Yang Lain
   
28900 Penyelenggaraan Aset-aset Lain
28901 Alat Kelengkapan Fotografi dan Tayangan Gambar
28902 Alat Kelengkapan Perubatan Kesihatan dan Pergigian
28903 Alat Kelengkapan Muzik
28904 Alat-alat Kelengkapan Pertahanan
28905 Alat Kelengkapan Bekalan Air
28906 Alat Kelengkapan Bekalan Elektrik
28907 Alat-alat Kelengkapan Penyukatan Air dan Bentungan
28908 Alat Kelengkapan Penyelidikan
28909 Perkhidmatan Penyelenggaraan Kejuruteraan Fasiliti (FEMS)
28910 Perkhidmatan Penyelenggaraan Kejuruteraan Biomedikal (BEMS)
28911 Perkhidmatan Pembersihan (CLS)
28999 Alat-alat Lain