22000 - Pengangkutan Barang-Barang

Tujuan - merekodkan perbelanjaan untuk mengangkut, mengendali dan menjaga semasa memindah barang-barang yang dimiliki oleh Kakitangan Awam, Pasukan Keselamatan, Anggota Pentadbiran dan Parlimen dan Jabatan-jabatan Kerajaan. Perbelanjaan pengangkutan barang-barang di luar negeri termasuklah semua perbelanjaan berkaitan dengan pengangkutan barang-barang ke luar negeri atau di dalam luar negeri untuk Kakitangan Awam, Pasukan Keselamatan, Anggota Pentadbiran dan Parlimen yang ditempatkan sama ada di dalam atau di luar negeri Termasuk:

22100 Pengangkutan Barang-barang Untuk Kakitangan Awam di Dalam Negeri
22101 Keretapi
22102 Pengangkutan Darat (selain daripada keretapi)
22103 Kapal/Bot
22104 Pengangkutan Udara
22105 Pos Bungkusan
22106 Pengangkutan Mel Berkontrak
22149 Jenis Pengangkutan Yang Lain
22151 Bayaran Insuran
22152 Bayaran Demurag
22153 Bayaran Penyetoran
22154 Bayaran Pemunggahan
22155 Elaun Pemberian Pindahan
22199 Bayaran-bayaran Lain
   
22200 Barang-barang Untuk Kakitangan Awam Di Luar Negeri
22201 Keretapi
22202 Pengangkutan Darat (selain daripada keretapi)
22203 Kapal/Bot
22204 Pengangkutan Udara
22205 Pos Bungkusan
22206 Pengangkutan Mel Berkontrak
22249 Jenis Pengangkutan Yang Lain
22251 Bayaran Insuran
22252 Bayaran Demurag
22253 Bayaran Penyetoran
22254 Bayaran Pemunggahan
22255 Elaun Pemberian Pindahan
22299 Bayaran-bayaran Lain
   
22300 Pengangkutan Barang-barang Untuk Pasukan Keselamatan Di Dalam Negeri
22301 Keretapi
22302 Pengangkutan Darat (selain daripada keretapi)
22303 Kapal/Bot
22304 Pengangkutan Udara
22305 Pos Bungkusan
22306 Pengangkutan Mel Berkontrak
22349 Jenis Pengangkutan Yang Lain
22351 Bayaran Insuran
22352 Bayaran Demurag
22353 Bayaran Penyetoran
22354 Bayaran Pemunggahan
22355 Elaun Pemberian Pindahan
22399 Bayaran-bayaran Lain
   
22400 Pengangkutan Barang-barang Untuk Pasukan Keselamatan Di Luar Negeri
22401 Keretapi
22402 Pengangkutan Darat (selain daripada keretapi)
22403 Kapal/Bot
22404 Pengangkutan Udara
22405 Pos Bungkusan
22406 Pengangkutan Mel Berkontrak
22449 Jenis Pengangkutan Yang Lain
22451 Bayaran Insuran
22452 Bayaran Demurag
22453 Bayaran Penyetoran
22454 Bayaran Pemunggahan
22455 Elaun Pemberian Pindahan
22499 Bayaran-bayaran Lain
   
22500 Pengangkutan Barang-barang Untuk Anggota Pentadbiran dan Parlimen Di Dalam Negeri
22501 Keretapi
22502 Pengangkutan Darat (selain daripada keretapi)
22503 Kapal/Bot
22504 Pengangkutan Udara
22505 Pos Bungkusan
22506 Pengangkutan Mel Berkontrak
22549 Jenis Pengangkutan Yang Lain
22551 Bayaran Insuran
22552 Bayaran Demurag
22553 Bayaran Penyetoran
22554 Bayaran Pemunggahan
22599 Bayaran-bayaran Lain
   
22600 Pengangkutan Barang-barang Untuk Anggota Pentadbiran dan Parlimen di Luar Negeri
22601 Keretapi
22602 Pengangkutan Darat (selain daripada keretapi)
22603 Kapal/Bot
22604 Pengangkutan Udara
22605 Pos Bungkusan
22606 Pengangkutan Mel Berkontrak
22649 Jenis Pengangkutan Yang Lain
22651 Bayaran Insuran
22652 Bayaran Demurag
22653 Bayaran Penyetoran
22654 Bayaran Pemunggahan
22699 Bayaran-bayaran Lain
   
22700 Pengangkutan Barang-barang Jabatan Kerajaan Di Dalam Negeri
22701 Keretapi
22702 Pengangkutan Darat (selain daripada keretapi)
22703 Kapal/Bot
22704 Pengangkutan Udara
22705 Pos Bungkusan
22706 Pengangkutan Mel Berkontrak
22749 Jenis Pengangkutan Yang Lain
22751 Bayaran Insuran
22752 Bayaran Demurag
22753 Bayaran Penyetoran
22754 Bayaran Pemunggahan
22799 Bayaran-bayaran Lain
   
22800 Pengangkutan Barang-barang Jabatan Kerajaan Di Luar Negeri
22801 Keretapi
22802 Pengangkutan Darat (selain daripada keretapi)
22803 Kapal/Bot
22804 Pengangkutan Udara
22805 Pos Bungkusan
22806 Pengangkutan Mel Berkontrak
22849 Jenis Pengangkutan Yang Lain
22851 Bayaran Insuran
22852 Bayaran Demurag
22853 Bayaran Penyetoran
22854 Bayaran Pemunggahan
22899
Bayaran-bayaran Lain