14000 - Elaun Lebih Masa

Tujuan - merekodkan bayaran kasar (sebelum ditolak cukai dan potongan-potongan lain) untuk elaun lebih masa Kakitangan Awam.

Termasuk:

14100 Elaun Lebih Masa Kakitangan Awam
14101 Elaun Lebih Masa Kakitangan Awam
14102 Elaun Lebih Masa Kakitangan Awam Ambilan Tempatan Luar Negeri
14103 Elaun Kerja Diluar Waktu Bekerja Biasa Bagi Pegawai Perubatan
14104 Elaun Kerja Diluar Waktu Bekerja Biasa Bagi Pegawai Perubatan Di Klinik Rawatan Pesakit Jabatan Kecemasan
14105 Bayaran Insentif Khas (Pembedahan Elektif) Bagi Pegawai Perubatan
14106 Elaun Waktu Bekerja Fleksi Bagi Pegawai Perubatan Siswazah
   
14600 Tunggakan Elaun Lebih Masa Kakitangan Awam
14601 Tunggakan Elaun Lebih Masa Kakitangan Awam
14602 Tunggakan Elaun Lebih Masa Kakitangan Awam Ambilan Tempatan Luar Negeri
14603 Tunggakan Elaun Kerja Diluar Waktu Bekerja Biasa Bagi Pegawai Perubatan
14604 Tunggakan Elaun Kerja Diluar Waktu Bekerja Biasa Bagi Pegawai Perubatan Di Klinik Rawatan Pesakit Jabatan Kecemasan