12000 - Elaun Tetap

Tujuan - merekodkan bayaran semua elaun tetap kepada Kakitangan awam, Pasukan Keselamatan dan Anggota Pentadbiran dan Parlimen.

Tidak Termasuk:

(1) Elaun yang dibayar sebagai ganti gaji misalnya elaun memangku, elaun tanggungan kerja dan seumpamanya yang hendaklah direkodkan di bawah Kod 11000. Elaun lebih masa hendaklah direkodkan di bawah Kod 14000
(2) Elaun yang dibayar atau dituntut untuk perjalanan rasmi misalnya elaun sara hidup dan elaun tuntutan perjalanan yang hendaklah direkodkan di bawah Kod 21000
(3) Elaun tambahan seperti elaun pakaian dan elaun perkakas yang hendaklah direkodkan di bawah Kod 15000

Termasuk:

12100
Elaun Tetap Kakitangan Awam
12101
Elaun Khidmat Awam
12102
Elaun Bantuan Sewa Rumah
12103
Elaun Keraian
12104
Elaun Seberang Laut
12105
Elaun Gantian Tetap Pegawai-pegawai Taman Negara
12106
Imbuhan Tetap Jawatan Utama dan Gred Khas
12107
Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal
12108
Bayaran Insentif Khas Kepada Pegawai Profesional Kumpulan Tertinggi Kakitangan Awam
12109
Bayaran Insentif Tugas Kewangan
12110
Elaun Khidmat Luar Negeri
12111
Elaun Bantuan Insentif Subjek Pendidikan (BISP)
12112
Bayaran Insentif Penguatkuasaan - Pegawai Farmasi
12113
Bayaran Insentif Pos Basik
12114
Bayaran Insentif Pembantu Pengurusan Murid
12199
Elaun Tetap Yang Lain
   
12200
Elaun Tetap Pasukan Keselamatan
12201
Elaun Khas Khidmat
12202
Elaun Bantuan Sewa Rumah
12203
Elaun Keraian
12204
Elaun Seberang Laut
12205
Imbuhan Tetap Jawatan Utama dan Gred Khas
12206
Bayaran Insentif Khas Kepada Pegawai Profesional Kumpulan Tertinggi Pasukan Keselamatan
12207
Bayaran Insentif Tugas Kewangan
12208
Elaun Khidmat Luar Negeri
12209
Elaun Kapal Selam
12210
Bayaran Insentif Penyiasatan PDRM
12211
Bayaran Insentif Pegawai-Pegawai PUSPEN
12299
Elaun Tetap Yang Lain
   
12300
Elaun Tetap Anggota Pentadbiran dan Parlimen
12301
Elaun Tetap Yang Dibayar Kepada Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Menteri, Timbalan Menteri, Setiausaha Parlimen dan Setiausaha Politik.
12302
Elaun Tetap Yang Dibayar Kepada Ahli Suruhanjaya Awam.
12303
Elaun Tetap Yang Dibayar Kepada Yang Dipertua dan Timbalan Yang Dipertua Dewan Negara dan Dewan Rakyat dan Ahli Parlimen.
12304
Elaun Tetap Yang Dibayar Kepada Bekas Perdana Menteri, Bekas Timbalan Perdana Menteri, Bekas Menteri, Bekas Timbalan Menteri, Bekas Setiausaha Parlimen dan Bekas Setiausaha Politik.
12305
Bayaran Khas Kepada Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri Dan Menteri
   
12400
Elaun Tetap Kakitangan Lain - Untuk Badan Berkanun
12401
Elaun Tetap Kakitangan Lain
   
12500
Elaun Tetap Dan Tunggakan Elaun Tetap Kumpulan Premier
12501
Elaun Tetap Jawatan Premier
12502
Elaun Perumahan Jawatan Premier
12503
Bantuan Pembantu Rumah Jawatan Premier
12504
Tunggakan Elaun Tetap Jawatan Premier
12505
Tunggakan Elaun Perumahan Jawatan Premier
12506
Tunggakan Elaun Bantuan Pembantu Rumah Jawatan Premier
12598
Elaun Pelbagai Jawatan Premier
12599
Tunggakan Elaun Pelbagai Jawatan Premier
   
12600
Tunggakan Elaun Tetap Kakitangan Awam
12601
Tunggakan Elaun Khidmat Awam
12602
Tunggakan Elaun Bantuan Sewa Rumah
12603
Tunggakan Elaun Keraian
12604
Tunggakan Elaun Seberang Laut
12606
Tunggakan Imbuhan Tetap Jawatan Utama dan Gred Khas
12607
Tunggakan Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal
12608
Tunggakan Bayaran Insentif Khas Kepada Pegawai Profesional Kumpulan Tertinggi Kakitangan Awam
12609
Tunggakan Elaun Khidmat Luar Negeri
12699
Tunggakan Elaun Tetap Yang Lain
   
12700
Tunggakan Elaun Tetap Pasukan Keselamatan
12701
Tunggakan Elaun Khas Khidmat
12702
Tunggakan Elaun Bantuan Sewa Rumah
12703
Tunggakan Elaun Keraian
12704
Tunggakan Elaun Seberang Laut
12705
Tunggakan Imbuhan Tetap Jawatan Utama dan Gred Khas
12706
Tunggakan Bayaran Insentif Khas Kepada Pegawai Profesional Kumpulan Tertinggi Pasukan Keselamatan
12707
Tunggakan Elaun Khidmat Luar Negeri
12799
Tunggakan Elaun Tetap Yang Lain
   
12800
Tunggakan Elaun Tetap Anggota Pentadbiran dan Parlimen
12801
Tunggakan Elaun Tetap Yang Dibayar Kepada Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Menteri, Timbalan Menteri, Setiausaha Parlimen dan Setiausaha Politik.
12802
Tunggakan Elaun Tetap Yang Dibayar Kepada Ahli Suruhanjaya Awam.
12803
Tunggakan Elaun Tetap Yang Dibayar Kepada Yang Dipertua dan Timbalan Yang Dipertua Dewan Negara dan Dewan Rakyat dan Ahli Parlimen.
   
12900
Tunggakan Elaun Tetap Kakitangan Lain - Untuk Badan Berkanun
12901
Tunggakan Elaun Tetap Kakitangan Lain