Supply Act

 

 PUNCA KUASA PERKARA 
 Perkara 100 Perlembagaan Persekutuan. 
 Seksyen 6 dan 13 Akta Prosedur Kewangan 1957
Satu Akta Yang Membenarkan Menteri Kewangan Mengeluarkan Sejumlah Wang Seperti Yang Diluluskan oleh Parlimen Daripada Kumpulan  Wang Disatukan.