Development Funds Act 1966

 

 PUNCA KUASA PERKARA
Seksyen 2 Penerimaan Wang ke dalam Kumpulan Wang Pembangunan
Seksyen 3 Penggunaan Wang Di dalam Kumpulan Wang Pembangunan
Seksyen 4 Anggaran Perbelanjaan Pembangunan dan Anggaran Perbelanjaan Pembangunan
Seksyen 5 Viremen Peruntukan Pembangunan
Seksyen 6 Simpanan Luar Jangka
Seksyen 8 Pengeluaran Wang Daripada Kumpulan Wang Disatukan.