Financial Procedure Act 1957

PUNCA KUASA
PERKARA
Seksyen 6 Pengelolaan dan Pengawalan Kumpulan Wang Disatukan.(Management and control of Consilidated Funds)
Seksyen 11 Kumpulan Wang Luar Jangka (Contingencies Fund)
Seksyen 13 Pembayaran Wang dan Pengeluaran Dari Kumpulan Wang Disatukan (Payment of moneys)
Seksyen 15 Anggaran dan Viremen (Estimates and virements)