Integrated Sistem Pemantauan Aduan Agensi Awam
  NEW FEEDBACK   FAQ
  FEEDBACK ENQUIRY   OFFICER LOGIN
Aduan dipantau oleh Biro Pengaduan Awam, Jabatan Perdana Menteri
Services Provided
treasury circular letters
media feedback
 internet banking
housing loan sms services
btn polisi hijau bi
btn polisi hijau bi
Main Page BUDGET Acts and Federal Constitution Federal Constitution
Federal Constitution Print E-mail

PUNCA KUASA
PERKARA
Perkara 97. Kumpulan Wang Disatukan
Perkara 98. Perbelanjaan Yang Dipertanggungkan pada Kumpulan Wang Disatukan Persekutuan
Perkara 99. Pembentangan Anggaran Pendapatan Dan Perbelanjaan di dalam Dewan Rakyat sebelum permulaan tahun Kewangan berkenaan.
Perkara 100. Rang Undang-Undang Perbekalan
Perkara 101. Perbelanjaan Tambahan dan Perbelanjaan Lebih
Perkara 102. Kuasa yang membenarkan perbelanjaan masuk akaun bagi maksud yang tidak dinyatakan
Perkara 103. Penubuhan Kumpulan Wang Luar Jangka
Perkara 104. Pengambilan keluar daripada Kumpulan Wang Disatukan
Perkara 105. Ketua Audit Negara
Perkara 108.  Majlis Kewangan Negara
Perkara 109.  Pemberian Kepada Negeri-negeri
Perkara 110. Penyerahhakan cukai dan fi kepada negeri 
Perkara 112. Had-had Perubahan Kepada Perjawatan Negeri-negeri Serta Kadar Emolumen
Last Updated on Wednesday, 04 April 2012 14:39
 

Best viewed using Mozilla Firefox 3.6  , Internet Explorer 8.0 ,with 1024x768 screen resolution.
Adobe Flash Player and Adobe Acrobat Reader is needed to view certain application on this portal
Copyright © 2011, MOF. All Rights Reserved
Developed and maintained by Information Technology Management Division,Treasury Malaysia.
mof logo small