Federal Constitution

 

PUNCA KUASA
PERKARA
Perkara 97. Kumpulan Wang Disatukan
Perkara 98. Perbelanjaan Yang Dipertanggungkan pada Kumpulan Wang Disatukan Persekutuan
Perkara 99. Pembentangan Anggaran Pendapatan Dan Perbelanjaan di dalam Dewan Rakyat sebelum permulaan tahun Kewangan berkenaan.
Perkara 100. Rang Undang-Undang Perbekalan
Perkara 101. Perbelanjaan Tambahan dan Perbelanjaan Lebih
Perkara 102. Kuasa yang membenarkan perbelanjaan masuk akaun bagi maksud yang tidak dinyatakan
Perkara 103. Penubuhan Kumpulan Wang Luar Jangka
Perkara 104. Pengambilan keluar daripada Kumpulan Wang Disatukan
Perkara 105. Ketua Audit Negara
Perkara 108.  Majlis Kewangan Negara
Perkara 109.  Pemberian Kepada Negeri-negeri
Perkara 110. Penyerahhakan cukai dan fi kepada negeri 
Perkara 112. Had-had Perubahan Kepada Perjawatan Negeri-negeri Serta Kadar Emolumen