Fungsi

Pengurusan sokongan kepada semua Bahagian di Perbendaharaan.

Objektif

 • Menyediakan perkhidmatan sokongan dalam urusan pentadbiran dan penyelarasan bagi Perbendaharaan khususnya dan jabatan/ agensi di bawah Kementerian Kewangan amnya.
 • Melaksanakan usaha-usaha peningkatan dan kawalan kualiti secara berterusan serta pematuhan kepada Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Am.
 • Memastikan peraturan keselamatan dan kawalan keselamatan sentiasa kemas, teratur dan cekap supaya keadaan keselamatan di Perbendaharaan terpelihara dan teratur serta tidak berlaku penyelewengan atau kebocoran dalam urusan rasmi.
 • Memastikan pengurusan kompleks Perbendaharaan diurus dengan cekap bagi menjaga jangka hayat bangunan.
 • Menyediakan bahan-bahan dan perkhidmatan perpustakaan yang diperlukan oleh pengguna-penggunanya di Perbendaharaan.

Aktiviti

 1. Menguruskan sistem rujukan fail Bahagian;
 2. Menguruskan penghantaran dan penerimaan surat menyurat Perbendaharaan;
 3. Menguruskan aset alih Bahagian;
 4. Menyelaras pengurusan aset alih Perbendaharaan;
 5. Menguruskan penyediaan dan penyewaan ruang pejabat Kompleks Kementerian Kewangan;
 6. Menguruskan perolehan peralatan pejabat dan inventori bagi Bahagian Dasar Saraan, Wang Awam dan Khidmat Pengurusan;
 7. Menguruskan kelulusan perolehan aset alih, harta modal, inventori dan peralatan pejabat Perbendaharaan;
 8. Menyelaraskan perbekalan pakaian seragam kepada kakitangan sokongan;
 9. Menguruskan kelulusan pembelian telefon bimbit kepada pegawai Perbendaharaan;
 10. Menguruskan kenderaan rasmi dan pemandu gunasama Perbendaharaan;
 11. Menguruskan persediaan logistik majlis-majlis rasmi Perbendaharaan;
 12. Menyelaraskan persediaan logistik untuk Ucapan Belanjawan Negara;
 13. Menguruskan hal-ehwal perpustakaan;
 14. Menyelia dan menguruskan hal ehwal kawalan keselamatan di Kompleks Perbendaharaan;
 15. Mengeluarkan pas keselamatan;
 16. Menyelaras urusan tugas-tugas naziran keselamatan dan siasatan yang melibatkan dokumen rasmi Kerajaan;
 17. Menyelaras urusan berkaitan peningkatan kualiti Perbendaharaan;
 18. Menyelaras Program 5S Perbendaharaan Malaysia;
 19. Memastikan pematuhan ke atas Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Am;
 20. Menyelaras Key Performance Indicator / Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Perbendaharaan;
 21. Menguruskan perhimpunan bulanan di Perbendaharaan;
 22. Menguruskan lawatan sambil belajar dari institusi/ organisasi/ sekolah dalam negeri ke Perbendaharaan/ Kementerian Kewangan;
 23. Menyelaras Standard Operation Prosedure (SOP) bagi Perbendaharaan;
 24. Menyelaras sambutan Hari Kualiti Kementerian Kewangan;
 25. Menyelaras pensijilan ISO (Bahagian-bahagian yang berkenaan sahaja);
 26. Menyelaras program-program inovasi di BSWP;
 27. Menyelaras lawatan inspektorat Star Rating kementerian Kewangan;
 28. Menguruskan penyertaan Perbendaharaan dan/ atau Kementerian kewangan dalam program-program di peringkat kebangsaan;
 29. Menjadi urus setia mesyuarat penyelarasan bahagian-bahagian di bawah TKSP(P);
 30. Menjadi urus setia Mesyuarat Pengurusan BSWP;
 31. Menyelia dan memantau urusan penyelenggaraan bangunan Kompleks Perbendaharaan;
 32. Memantau urusan penyelenggaraan asrama, dewan Serbaguna, dewan teater dan bilik-bilik mesyuarat guna sama di Perbendaharaan;
 33. Menguruskan pemasangan telefon;
 34. Menguruskan tempahan dewan/bilik mesyuarat guna sama/ asrama; dan
 35. Menguruskan utiliti bangunan Kompleks Perbendaharaan dan penyelenggaraan ASTRO.

Punca Kuasa

 1. Pekeliling/ Surat Pekeliling Perbendaharaan
 2. Perintah Am
 3. Pekeliling/ Surat Pekeliling Perkhidmatan
 4. Pekeliling/ Surat Pekeliling Am
 5. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam