Integrated Sistem Pemantauan Aduan Agensi Awam
  NEW FEEDBACK   FAQ
  FEEDBACK ENQUIRY   OFFICER LOGIN
Aduan dipantau oleh Biro Pengaduan Awam, Jabatan Perdana Menteri
Services Provided
treasury circular letters
media feedback
 internet banking
housing loan sms services
btn polisi hijau bi
btn polisi hijau bi
Main Page Treasury Profile Piagam Pelanggan Perbendaharaan
Piagam Pelanggan Perbendaharaan Print E-mail
There are no translations available.


 1. Menyediakan Anggaran Perbelanjaan Tahunan untuk dibentangkan di Parlimen mengikut tarikh yang telah ditetapkan.
 2.Menyediakan Buku Anggaran Hasil Kerajaan Persekutuan untuk dibentangkan di Parlimen pada Hari Belanjawan.
 3.Menyediakan Laporan Ekonomi untuk pembentangan bersama Ucapan Bajet di Parlimen dan Laporan Ekonomi berkala setiap suku tahun.
 4.Mempastikan pencapaian prestasi perbelanjaan Mengurus dan Tanggungan serta Pembangunan pada puratanya melebihi paras 85% peruntukan tahunan yang diluluskan di bawah kawalan Perbendaharaan Malaysia.
 5.Mempastikan pendaftaran kontraktor bekalan/perkhidmatan bidang biasa bagi permohonan baru dan tambah bidang dilulus dalam tempoh 7 hari bekerja, manakala permohonan kemaskini profil dalam tempoh tiga (3) hari bekerja.
 6. Meluluskan permohonan pertama pinjaman perumahan anggota perkhidmatan awam yang lengkap dalam tempoh (1) hari dan mengeluarkan bayaran kemajuan dalam tempoh Sembilan (9) hari bekerja dari tarikh kelulusan tuntutan.
 7.Menguruskan pengeluaran pinjaman Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Negeri, syarikat, badan berkanun dan badan-badan lain dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh terimaan permohonan pengeluaran.
 8.Mengeluarkan waran perjawatan dalam tempoh yang ditetapkan dikira daripada tarikh penerimaan perakuan JPA yang lengkap seperti berikut :
i) Waran perjawatan yang melibatkan perubahan 50 butiran atau kurang dikeluarkan dalam tempoh lima (5) hari bekerja; dan
ii) Waran perjawatan yang melibatkan perubahan lebih daripada 50 butiran dikeluarkan dalam tempoh sepuluh (10) hari bekerja.
 9.Mempastikan setiap aduan pelanggan yang diterima diberi maklumbalas awal dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh aduan diterima.
Last Updated on Wednesday, 02 November 2011 09:49
 

Best viewed using Mozilla Firefox 3.6  , Internet Explorer 8.0 ,with 1024x768 screen resolution.
Adobe Flash Player and Adobe Acrobat Reader is needed to view certain application on this portal
Copyright © 2011, MOF. All Rights Reserved
Developed and maintained by Information Technology Management Division,Treasury Malaysia.
mof logo small