wrapper

Topik Popular

BIL NAMA PERKHIDMATAN ATAS TALIAN Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
SISTEM TRIBUNAL RAYUAN KASTAM (MyeTRK)
1 Pemfailan Rayuan Sistem Tribunal Rayuan Kastam  6  12  5  6                
2 Permohonan Perlanjutan Masa Pemfailan selepas tempoh 30 Hari  0  0  0  0                
3 Bayaran Fi Pemfailan Tribunal Rayuan Kastam  0  0  0  0                
4 Pengesahan Pembayaran Duti Kastam dan Lain-lain Cukai  6  12  5  0                
SISTEM PENGURUSAN KENDERAAN (eKereta)
5 Permohonan Kereta Rasmi Jabatan Baru (KJB)  3  3  182  17                
6 Permohonan Kereta Rasmi Jabatan Gantian (KJG)  72  64  30  177                
7 Pesanan Kereta Rasmi Jawatan Baru (KJB) 174 454  0  0                
8 Permohonan Kereta rasmi jawatan baru (bekalan) [KRJBP]  82  43  53  30                
9 Permohonan Kereta rasmi jawatan ganti (KRJG)  192  67  37  14                
10 Permohonan Option to Purchase (OTP)  69  85  127  97                
NATIONAL SINGLE WINDOW– MyTradelink
11 Pengikraran Kastam (eDeclare)  1,210,232  913,318  1,175,833  1,137,518                
12 Pembayaran Duti Kastam (ePayment )  12,181  8,599  11,409  12,751                
13 Penghantaran Maklumat Perkapalan (eManifest)  396,920  300,426  385,914  403,840                
14 Pengeluaran Permit / Sijil Kelulusan Import dan Eksport (ePermit)  109,893  86,538  108,807  114,836                
15 Pengeluaran Sijil Tempasal Atau Preferential Certificate Of Origin (ePCO)  59,128  46,762  57,643  58,984                
16 Pengeluaran Permit Eksport Untuk Item di Bawah Strategic Trade Act (STA)(2010) (ePermit STA)  257  211  289  221                
MALAYSIAN GOVERNMENT TAX MANAGEMENT AND INFORMATION SYSTEM (MyCukai)
17 Permohonan Pengecualian Duti Eksais Ke Atas Kenderaan Nasional Bagi Orang Kurang Upaya  4  2  1  7                
18 Permohonan Pengecualian Duti Import dan Duti Eksais ke atas Kenderaan Bagi Peserta MM2H  21  6  13  15                
19 Permohonan Pengecualian Duti Eksais Ke Atas Kenderaan Pacuan Empat Roda Oleh Ahli Dewan Undangan Negeri / Ahli Parlimen.  5  11  41  19                
20 Permohonan Pengecualian Duti Import dan Duti Eksais ke atas Kenderaan Bagi Pegawai Kerajaan dan Badan Berkanun yang Tamat Berkhidmat Di Luar Negara  16  18  6  12                
21 Permohonan Pengecualian Duti Eksais dan Pelepasan GST Ke atas Kenderaan Jenazah  0  0  0  0                
22 Permohonan Pengecualian Duti Import Dan Duti Eksais Ke Atas Kenderaan Bagi Returning Expert Programme (REP)  33  24  37 55                
23 Pengecualian Duti Import ke atas Peralatan Bagi Industri Petroleum Huluan (JKP)  5  1  2  1                
24 Pengecualian Duti Import ke atas Chassis Fitted with Engine  14  21  18  28                
25 Permohonan Pengecualian Duti Import dan Pelepasan GST Ke atas Peralatan Sembahyang dan Bahan Binaan Unik  0  0  0  0                
26 Permohonan Ejen Cukai GST (JKDM)                        
27 Permohonan Ejen Cukai Pendapatan (LHDNM)  142  114  133  128                
28 Permohonan Pengecualian Duti Import Ke Atas Peralatan Sukan Badan Sukan  16  18  0  0                
SISTEM ePERUNDING
29 Permohonan Perlantikan Perolehan Perunding  4  16  27  27                
30 Permohonan Memuktamadkan Kos/Rundingan Harga  0  1  0                
31 Permohonan Kos Tambahan  0  0  0                
32 Merekod Dan Mengemaskini Lantikan  16  26  28                
33 Penilaian Prestasi Perunding  224  40  49  79                
34 Permohonan Pembatalan Pelantikan Perunding  0  0  0  0                
GOVERNMENT PROCUMENT INFORMATION SYSTEM (GPIS)
35 Pendaftaran Perolehan - Kontrak Pusat/Sistem Panel (Kementerian Kewangan)  1,875  1,293  1,093  2,324                
36 Pendaftaran Perolehan - Kontrak Kementerian  19,318  10,526  12,831  15,120                
37 Pendaftaran Perolehan - Pembelian Terus / Requisition / Lantikan Terus  52,870  25,960  37,957  52,293                
38 Pendaftaran Perolehan - Sebut Harga  2,724  998  1,292  1,466                
39 Pendaftaran Perolehan - Tender Terbuka  502  329  288  351                
40 Pendaftaran Perolehan - Tender Terbuka
(Khas Bumiputera)
 56  35  66  76                
41 Pendaftaran Perolehan - Tender Terbuka Pembuat  0  0  1                
42 Pendaftaran Perolehan - Tender Terbuka Antarabangsa  0  0  1                
43 Pendaftaran Perolehan - Tender Terhad  14  1  0                
44 Pendaftaran Perolehan - Tender Terhad Bumiputera  0  0  0                
45 Pendaftaran Perolehan
e-Bidding
 1  5  1                
46 Pendaftaran Perolehan - Government To Government  25  11  16                
47 Pendaftaran Perolehan - Concept Request For Proposal (CRFP)  0  0  0                
MALAYSIAN ROAD RECORD INFORMATION SYSTEM (MARRIS)
48 Mendaftar senarai jalan yang layak  2,702  10,191  35,760  52,977                
49 Mengemaskini senarai jalan yang sedia ada  3,828  14,323  26,113  27,960                
50 Menghapus rekod yang tidak menepati kriteria  15,633  5,706  4,517  4,471                
51 Pengesahan rekod oleh Jurutera Jalan (JD)  19,974  22,492  44,955  76,415                
52 Pengesahan rekod oleh Ketua Penolong Pengarah Jalan (KPPJ)  20,892  24,472  48,109  78,010                
JUMLAH  1,930,129    1,473,203  1,953,686  2,040,372                
PERKHIDMATAN KAUNTER
Kaunter Pendaftaran Syarikat (BPK)
53 Penghantaran Dokumen Sokongan Permohonan Pendaftaran Syarikat Dengan MOF  2,996  2,482  3,115  3,031                
54 Pembayaran  0  0  0                
55 Khidmat Nasihat (Pegawai)  550  541  635  610                
56 Bantuan Sistem (Komputer)  31  50  41  45                
JUMLAH  3,577  3,073  3,791  3,686