wrapper

Topik Popular

Search - K2
Carian - Kategori
Carian - Kenalan
Carian - Kandungan
Carian - Berita Suapan
Carian - Pautan Web
Keputusan Carian Pintar
BIL NAMA PERKHIDMATAN ATAS TALIAN Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
SISTEM TRIBUNAL RAYUAN KASTAM (MyeTRK)
1 Pemfailan Rayuan Sistem Tribunal Rayuan Kastam 0 0 0 0 1 0 0 0        
2 Permohonan Perlanjutan Masa Pemfailan selepas tempoh 30 Hari 0 0 0 0 0 0 0 0        
3 Bayaran Fi Pemfailan Tribunal Rayuan Kastam 0 0 0 0 0 0 0 0        
4 Pengesahan Pembayaran Duti Kastam dan Lain-lain Cukai 0 0 0 0 0 0 0 0        
SISTEM PENGURUSAN KENDERAAN(eKereta)
5 Permohonan Kereta Rasmi Jabatan Baru (KJB) 16 21 59 63 12 4 29  10        
6 Permohonan Kereta Rasmi Jabatan Gantian (KJG) 1,099 904 763 46 76 6 4  55        
7 Pesanan Kereta Rasmi Jawatan Baru (KJB) 0 121 390 0 0 0 0  10        
8 Permohonan Kereta rasmi jawatan baru (bekalan) [KRJBP] 60 58 54 107 80 42 62  62        
9 Permohonan Kereta rasmi jawatan ganti (KRJG) 39 35 55 54 8 4 9  21        
10 Permohonan Option to Purchase (OTP) 44 44 98 131 209 155 155  97        
NATIONAL SINGLE WINDOW– MyTradelink
11 Pengikraran Kastam (eDeclare) 1,248,536 1,030,573 1,275,499 1,231,985 1,190,201 1,132,319 1,194,932 1,195,682        
12 Pembayaran Duti Kastam (ePayment ) 18,164 16,161 17,981 18,310 18,900 5,257 5,763 6,277        
13 Penghantaran Maklumat Perkapalan (eManifest) 692,543 570,929 658,192 678,308 669,978 633,013 677,831 564,376        
14 Pengeluaran Permit / Sijil Kelulusan Import dan Eksport (ePermit) 107,842 87,238 110,027 104,672 105,558 97,775 112,890 108,362        
15 Pengeluaran Sijil Tempasal Atau Preferential Certificate Of Origin (ePCO) 60,161 47,720 60,220 56,674 57,139 50,988 60,313 56,590        
16 Pengeluaran Permit Eksport Untuk Item di Bawah Strategic Trade Act (STA)(2010) (ePermit STA) 238 176 269 177 268 275 247 217        
MALAYSIAN GOVERNMENT TAX MANAGEMENT AND INFORMATION SYSTEM (MyCukai)
17 Permohonan Pengecualian Duti Eksais Ke Atas Kenderaan Nasional Bagi Orang Kurang Upaya 4 1 4 5 1 2 3 2        
18 Permohonan Pengecualian Duti Import dan Duti Eksais ke atas Kenderaan Bagi Peserta MM2H 40 54 53 63 70 44 55 48        
19 Permohonan Pengecualian Duti Eksais Ke Atas Kenderaan Pacuan Empat Roda Oleh Ahli Dewan Undangan Negeri / Ahli Parlimen. 4 5 15 2 0 3 10 30        
20 Permohonan Pengecualian Duti Import dan Duti Eksais ke atas Kenderaan Bagi Pegawai Kerajaan dan Badan Berkanun yang Tamat Berkhidmat Di Luar Negara 7 6 11 18 8 12 13 39        
21 Permohonan Pengecualian Duti Eksais dan Pelepasan GST Ke atas Kenderaan Jenazah 0 0 2 0 0 0 0 0        
22 Permohonan Pengecualian Duti Import Dan Duti Eksais Ke Atas Kenderaan Bagi Returning Expert Programme (REP) 3 21 29 58 35 56 42 45        
23 Pengecualian Duti Import ke atas Peralatan Bagi Industri Petroleum Huluan (JKP) 1 0 7 7 3 0 13 1        
24 Pengecualian Duti Import ke atas Chassis Fitted with Engine 13 20 26 31 24 28 27 14        
25 Permohonan Pengecualian Duti Import dan Pelepasan GST Ke atas Peralatan Sembahyang dan Bahan Binaan Unik 0 0 1 1 0 0 1 1        
26 Permohonan Ejen Cukai GST (JKDM) 0 0 0 42 42 63 68 237        
27 Permohonan Ejen Cukai Pendapatan (LHDNM) 0 0 0 76 49 44 62 254        
28 Permohonan Pengecualian Duti Import Ke Atas Peralatan Sukan Badan Sukan 0 0 0 0 0 0 0 0        
SISTEM ePERUNDING
29 Permohonan Perlantikan Perolehan Perunding 16 29 27 8 8 3 7 3        
30 Permohonan Memuktamadkan Kos/Rundingan Harga 9 0 0 1 0 1 0 2        
31 Permohonan Kos Tambahan 0 0 0 0 0 0 0 0        
32 Merekod Dan Mengemaskini Lantikan 26 9 10 2 8 85 15 25        
33 Penilaian Prestasi Perunding 26 20 38 11 46 114 42 26        
34 Permohonan Pembatalan Pelantikan Perunding 0 1 0 0 0 0 0 0        
GOVERNMENT PROCUMENT INFORMATION SYSTEM (GPIS)
35 Pendaftaran Perolehan - Kontrak Pusat/Sistem Panel (Kementerian Kewangan) 1,006 357 931 1,277 1,062 737 1,889 1,157        
36 Pendaftaran Perolehan - Kontrak Kementerian 9,340 4,596 5,770 8,343 6,772 6,603 11,100 6,906        
37 Pendaftaran Perolehan - Pembelian Terus / Requisition / Lantikan Terus 32,473 9,985 15,706 32,045 21,514 24,382 39,563 24,265        
38 Pendaftaran Perolehan - Sebut Harga 1,315 606 968 1,165 1,001 906 1,228 1,132        
39 Pendaftaran Perolehan - Tender Terbuka 407 497 338 316 154 54 191 200        
40 Pendaftaran Perolehan - Tender Terbuka
(Khas Bumiputera)
32 36 52 36 51 11 20 15        
41 Pendaftaran Perolehan - Tender Terbuka Pembuat 0 0 0 0 1 0 0 0        
42 Pendaftaran Perolehan - Tender Terbuka Antarabangsa 0 0 0 0 0 0 0 0        
43 Pendaftaran Perolehan - Tender Terhad 20 4 1 2 1 0 3 0        
44 Pendaftaran Perolehan - Tender Terhad Bumiputera 0 1 0 0 0 0 12 0        
45 Pendaftaran Perolehan
e-Bidding
0 4 4 10 6 6 6 0        
46 Pendaftaran Perolehan - Government To Government 20 0 21 8 1 3 8 2        
47 Pendaftaran Perolehan - Concept Request For Proposal (CRFP) 0 0 1 0 0 0 0 1        
MALAYSIAN ROAD RECORD INFORMATION SYSTEM (MARRIS)
48 Mendaftar senarai jalan yang layak 476 10,398 21,454 13,817 8,775 10,128 21,941 13,475        
49 Mengemaskini senarai jalan yang sedia ada 765 7,777 25,721 15,798 8,790 11,787 20,166 15,174    
50 Menghapus rekod yang tidak menepati kriteria 147 3,621 9,682 3,595 8,154 2,253 5,971 4,884    
51 Pengesahan rekod oleh Jurutera Jalan (JD) 861 19,281 56,003 31,939 14,255 16,120 37,971 25,705    
52 Pengesahan rekod oleh Ketua Penolong Pengarah Jalan (KPPJ) 1,060 18,186 41,752 32,534 17,741 18,460 42,266 28,783    
JUMLAH 2,176,813 1,829,495 2,302,234 2,231,336 2,130,616 2,011,773 2,234,928 2,054,185        
PERKHIDMATAN KAUNTER
Kaunter Pendaftaran Syarikat (BPK)
53 Penghantaran Dokumen Sokongan Permohonan Pendaftaran Syarikat Dengan MOF 1,024 2,334 1,198 3,578 316 1,651 3,170 3,549        
54 Pembayaran 120 156 45 146 9 25 34 1        
55 Khidmat Nasihat (Pegawai) 421 872 426 1266 93 422 969 912        
56 Bantuan Sistem (Komputer) 418 521 163 487 45 238 684 733        
JUMLAH 1,565 3,362 1,669 4,990 463 2,336 4,857 5,195        

 

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family