wrapper

Topik Popular

Search - K2
Carian - Kategori
Carian - Kenalan
Carian - Kandungan
Carian - Berita Suapan
Carian - Pautan Web
Keputusan Carian Pintar
BIL NAMA PERKHIDMATAN ATAS TALIAN Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
SISTEM TRIBUNAL RAYUAN KASTAM (MyeTRK)
1 Pemfailan Rayuan Sistem Tribunal Rayuan Kastam                        
2 Permohonan Perlanjutan Masa Pemfailan selepas tempoh 30 Hari                        
3 Bayaran Fi Pemfailan Tribunal Rayuan Kastam                        
4 Pengesahan Pembayaran Duti Kastam dan Lain-lain Cukai                        
SISTEM PENGURUSAN KENDERAAN (eKereta)
5 Permohonan Kereta Rasmi Jabatan Baru (KJB)  3  3                    
6 Permohonan Kereta Rasmi Jabatan Gantian (KJG)  72  64                    
7 Pesanan Kereta Rasmi Jawatan Baru (KJB) 174 454                    
8 Permohonan Kereta rasmi jawatan baru (bekalan) [KRJBP]  82  43                    
9 Permohonan Kereta rasmi jawatan ganti (KRJG)  192  67                    
10 Permohonan Option to Purchase (OTP)  69  85                    
NATIONAL SINGLE WINDOW– MyTradelink
11 Pengikraran Kastam (eDeclare)  1,210,232  913,318                    
12 Pembayaran Duti Kastam (ePayment )  12,181  8,599                    
13 Penghantaran Maklumat Perkapalan (eManifest)  396,920  300,426                    
14 Pengeluaran Permit / Sijil Kelulusan Import dan Eksport (ePermit)  109,893  86,538                    
15 Pengeluaran Sijil Tempasal Atau Preferential Certificate Of Origin (ePCO)  59,128  46,762                    
16 Pengeluaran Permit Eksport Untuk Item di Bawah Strategic Trade Act (STA)(2010) (ePermit STA)  257  211                    
MALAYSIAN GOVERNMENT TAX MANAGEMENT AND INFORMATION SYSTEM (MyCukai)
17 Permohonan Pengecualian Duti Eksais Ke Atas Kenderaan Nasional Bagi Orang Kurang Upaya                        
18 Permohonan Pengecualian Duti Import dan Duti Eksais ke atas Kenderaan Bagi Peserta MM2H                        
19 Permohonan Pengecualian Duti Eksais Ke Atas Kenderaan Pacuan Empat Roda Oleh Ahli Dewan Undangan Negeri / Ahli Parlimen.                        
20 Permohonan Pengecualian Duti Import dan Duti Eksais ke atas Kenderaan Bagi Pegawai Kerajaan dan Badan Berkanun yang Tamat Berkhidmat Di Luar Negara                        
21 Permohonan Pengecualian Duti Eksais dan Pelepasan GST Ke atas Kenderaan Jenazah                        
22 Permohonan Pengecualian Duti Import Dan Duti Eksais Ke Atas Kenderaan Bagi Returning Expert Programme (REP)                        
23 Pengecualian Duti Import ke atas Peralatan Bagi Industri Petroleum Huluan (JKP)                        
24 Pengecualian Duti Import ke atas Chassis Fitted with Engine                        
25 Permohonan Pengecualian Duti Import dan Pelepasan GST Ke atas Peralatan Sembahyang dan Bahan Binaan Unik                        
26 Permohonan Ejen Cukai GST (JKDM)                        
27 Permohonan Ejen Cukai Pendapatan (LHDNM)                        
28 Permohonan Pengecualian Duti Import Ke Atas Peralatan Sukan Badan Sukan                        
SISTEM ePERUNDING
29 Permohonan Perlantikan Perolehan Perunding  4  16                    
30 Permohonan Memuktamadkan Kos/Rundingan Harga  0                    
31 Permohonan Kos Tambahan  0                    
32 Merekod Dan Mengemaskini Lantikan  16                    
33 Penilaian Prestasi Perunding  224  40                    
34 Permohonan Pembatalan Pelantikan Perunding  0  0                    
GOVERNMENT PROCUMENT INFORMATION SYSTEM (GPIS)
35 Pendaftaran Perolehan - Kontrak Pusat/Sistem Panel (Kementerian Kewangan)  1,875  1,293                    
36 Pendaftaran Perolehan - Kontrak Kementerian  19,318  10,526                    
37 Pendaftaran Perolehan - Pembelian Terus / Requisition / Lantikan Terus  52,870  25,960                    
38 Pendaftaran Perolehan - Sebut Harga  2,724  998                    
39 Pendaftaran Perolehan - Tender Terbuka  502  329                    
40 Pendaftaran Perolehan - Tender Terbuka
(Khas Bumiputera)
 56  35                    
41 Pendaftaran Perolehan - Tender Terbuka Pembuat  0                    
42 Pendaftaran Perolehan - Tender Terbuka Antarabangsa  0                    
43 Pendaftaran Perolehan - Tender Terhad  14                    
44 Pendaftaran Perolehan - Tender Terhad Bumiputera  0                    
45 Pendaftaran Perolehan
e-Bidding
 1                    
46 Pendaftaran Perolehan - Government To Government  25                    
47 Pendaftaran Perolehan - Concept Request For Proposal (CRFP)  0                    
MALAYSIAN ROAD RECORD INFORMATION SYSTEM (MARRIS)
48 Mendaftar senarai jalan yang layak    10,191                    
49 Mengemaskini senarai jalan yang sedia ada    14,323                    
50 Menghapus rekod yang tidak menepati kriteria    5,706                    
51 Pengesahan rekod oleh Jurutera Jalan (JD)    22,492                    
52 Pengesahan rekod oleh Ketua Penolong Pengarah Jalan (KPPJ)    24,472                    
JUMLAH  1,866,832   1,472,964                    
PERKHIDMATAN KAUNTER
Kaunter Pendaftaran Syarikat (BPK)
53 Penghantaran Dokumen Sokongan Permohonan Pendaftaran Syarikat Dengan MOF  2,996  2,482                    
54 Pembayaran  0                    
55 Khidmat Nasihat (Pegawai)  550  541                    
56 Bantuan Sistem (Komputer)  31  50                    
JUMLAH  3,577  3,073