wrapper

Topik Popular

Search - K2
Carian - Kategori
Carian - Kenalan
Carian - Kandungan
Carian - Berita Suapan
Carian - Pautan Web
Keputusan Carian Pintar

KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA

No. Sebut Harga: PERB/SH/3/2018

Tajuk Sebut Harga: Membekal Dan Menghantar Aksesori Pakaian Seragam Polis Bantuan Dan Pengawal Keselamatan Di Perbendaharaan Malaysia

Tarikh Mula Iklan: 12 Jun 2018 (Selasa)
Tarikh Tutup Iklan: 26 Jun 2018 (Selasa), jam 12.00 tengahari

 

BUTIR-BUTIR SEBUT HARGA SYARAT PENYERTAAN SEBUT HARGA TARIKH SEBUT HARGA CARA SERAHAN

No. Tender: PERB/SH/3/2018

Membekal Dan Menghantar Aksesori Pakaian Seragam Polis Bantuan Dan Pengawal Keselamatan Di Perbendaharaan Malaysia

Berdaftar dengan Kementerian Kewangan dan mempunyai kod bidang :

020802
Pakaian Dan Kelengkapan

Atau

020804
Pakaian Keselamatan, Kelengkapan Dan Aksesori

Tarikh Iklan:
12 Jun 2018 (Selasa)

Tarikh Tutup Iklan:
26 Jun 2018 (Selasa)

Tawaran yang dihantar selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup tidak akan dipertimbangkan

Secara manual di Peti Sebut Harga :

Perbendaharaan Malaysia
Bahagian Dasar Saraan dan Pengurusan
Seksyen Pembangunan dan Perolehan
Aras 7, Blok Tengah
Kompleks Kementerian Kewangan
No. 5, Persiaran Perdana, Presint 2
62592 PUTRAJAYA
(u.p.: Urus Setia Perolehan, Unit Perolehan, Bahagian Dasar Saraan dan Khidmat Pengurusan)

Penyebut harga yang berminat menyertai pelawaan ini boleh memuat turun dokumen sebut harga melalui laman sesawang rasmi iaitu di www.treasury.gov.my. Penyebut harga WAJIB menghantar Dokumen Tawaran Sebut Harga (iaitu Dokumen Tawaran Kewangan dan Dokumen Tawaran Teknikal) secara serahan manual melalui Peti Sebut Harga sebelum atau pada 26 Jun 2018 (Selasa) sebelum jam 12.00 tengah hari. Tawaran sebut harga yang lewat diterima tidak akan dipertimbangkan.

 

Muat Turun Lampiran:
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family