wrapper

Topik Popular

Search - K2
Carian - Kategori
Carian - Kenalan
Carian - Kandungan
Carian - Berita Suapan
Carian - Pautan Web
Keputusan Carian Pintar

 

Unit
2017 2018 2018f
Tempoh Data

%

Perubahan

Tempoh Data

%

Perubahan

Data
KEWANGAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
Pendapatan
RM bilion
2017 220.4 3.8 Q2 52.5 - 239.9e
Perbelanjaan Mengurus
RM bilion
2017 217.7 3.6 Q2 62.9 - 234.3e
Lebihan Akaun Semasa (Bersih)
RM bilion
2017 2.7   Q2 -10.4 - 5.6e
Perbelanjaan Pembangunan (Kasar)
RM bilion
2017 44.9 6.9 Q2 9.2 - 46.0e
Lebihan Defisit Keseluruhan
RM bilion
2017 -40.3   Q2 -19.5  

-39.8e

 
% daripada KDNK
  -3.0     -   -2.8e
Hutang Kerajaan Persekutuan
RM bilion
% daripada KDNK
2017 686.8
50.8
  Q2 725.2
50.1
  -
-
EKONOMI DALAM NEGERI
Keluaran Dalam Negara Kasar - Harga Malar 2010
RM juta
2017 1,174,329 5.9 Q2 300,089 4.5 1,228,822
Keluaran Dalam Negeri Kasar - Harga Semasa
RM juta
2017 1,353,380 9.9 Q2 348,847 5.8 1,446,793
Pendapatan Negara Kasar - Harga Semasa
RM juta
2017 1,317,027 10.1 Q2 337,617 5.0 1,405,770
Pelaburan Swasta - Harga Semasa
RM juta
2017 234,824 11.1 Q2 71,498 6.5 260,152
Tabungan Negara Kasar - Harga Semasa
RM juta
% daripada KDNK
2017 386,177
29.3
11.0 Q2 93,746
27.8
-3.5 403,617
28.7
Pendapatan Per Kapita
RM
USD
2017 41,128
-
8.7 Q2 41,700
-
3.8 42,777
9,840
PETUNJUK PENGELUARAN
Getah
'000 Tan Metrik K.G.K
2017 740.1 9.9 Jun 41.6 -17.9 720.0
Minyak Sawit Mentah
'000 Tan Metrik
2017 19,919 15.0 Jul 1,503 -17.7 20,500
Minyak Mentah & Kondesat
'000 tong sehari
2017 648 -2.8 Jun 661 -2.7 -
Gas Asli (Bersih)
juta kaki padu standard sehari
2017 6,904 5.6 Jun 5,699 -20.9 -
Indeks Pengeluaran Perindustrian
Indeks 2010=100
2017 108.6 4.3 Jul 113.4 2.6 -
Jualan Barangan Pembuatan
RM bilion
2017 76.6 13.7 Jul 70.0 9.6 -
PETUNJUK SEKTOR PERKHIDMATAN
Indeks Perdagangan Edaran
Indeks 2010=100
2017 156.8 7.0 Q2 166.5 7.0 -
Ketibaan Pelancong
(juta)
2017 25.9 -3.0 Apr 8.5 -3.4 -
PETUNJUK PENGGUNAAN
Jualan Kereta Penumpang
Unit
2017 514,679 0.0 Jul 61,211 40.6 -
Jualan Motosikal
Unit
2017 434,850 9.7 Jul 39,813 2.2 -
Import Barangan Penggunaan
RM juta
2017 71,043 6.1 Jul 6,659 11.1 -
Kutipan Cukai Jualan
RM juta
2017
47
-54.2 Q2 13 -4.6 -
Kutipan Cukai Perkhidmatan
RM juta
2017
15
-85.2 Q2 1 -67.9 -
Kutipan Cukai Barangan Dan Perkhidmatan
RM juta
2017 44,290 7.5 Q2 10,469 3.5 -
KLCI/FBM KLCI (Nilai Pasaran)
Indeks (RM bilion)
2017 1,796.81 (1,906.84) Aug 1,819.66 (1,865.84) -
Penawaran Wang- M1
RM juta
2017 422,745 11.0 Jul 411,112 3.4 -
Kredit Penggunaan Sistem Perbankan
RM juta
2017 267,650 0.8 Jul 269,931 2.1 -
Deposit Tetap 3 Bulan - Bank Pedagangan
kadar purata
2017 2.94 - Jul 3.16 - -
PETUNJUK PELABURAN
Jualan Kenderaan Dagangan
unit
2017 61,956 -5.4 Jun 6,758 37.0 -
Import Barangan Modal
RM juta
2017 115,621 15.3 Jun 9,435 14.1 -
Pelaburan Perkilangan Yang Diluluskan oleh MIDA
RM juta
2017 63,685 8.9 Jan-Mar 12,511 - -
Penawaran Wang- M3
RM juta
2017 1,720,561 4.7 Jun 1,778,131 5.7 -
Sistem Perbankan : Pinjaman Yang Dikeluarkan
RM juta
2017 105,576 2.1 Jun 100,321 14.4 -
Kadar Dasar Semalaman
Pada akhir tempoh, %
2017 3.00 - Jun 3.25 - -
Kadar Berian Pinjaman Asas - Bank Perdagangan
kadar purata, %
2017 6.68 - Jun 6.90 - -
Nisbah Pinjaman Terjejas Bersih
%
2017 84.0 - Jun 83.9 - -
SEKTOR LUARAN
Imbangan Akaun Semasa RM juta
% daripada PNK
2017 40,275
3.1
- Q2 3,909
1.2
- 32,940
2.3
Eksport Kasar RM juta 2017 935,393 18.9 Jul 86,214 9.4 948,674
Import Kasar RM juta 2017 838,145 19.9 Jul 77,827 10.3 851,681
Perkhidmatan (Aliran Masuk) RM juta 2017 159,162 7.8 Q2 39,043 -2.8 162,508
Perkhidmatan (Aliran Keluar) RM juta 2017 181,977 9.3 Q2 45,223 0.5 185,196
Pelaburan Lansung Asing RM juta 2017 41,041 - Q2 2,843 - -
Pelaburan Lansung Malaysia di Luar Negeri RM bilion 2017 -24,907 - Q2 -3,558 - -
Pelaburan Portfolio - Bersih RM milion 2017 -12,136 - Q2 -38,272 - -
Rizab Antarabangsa RM bilion 29 Dis 414.6   31-Aug 422.5   -
  USD billion   102.4     104.4   -
  bilangan bulan import tertangguh   7.5     7.5   -
  Short term external debt (times)   1.1     0.9   -

Kadar Pertukaran

RM/USD

Akhir Tempoh

2017

 

4.0620

 

10.4

Akhir

- Aug

 

4.1075

 

-1.1

-
HARGA
Indeks Harga Pengguna
Indeks 2010=100
2017 119.5 3.7 Jul 119.8 0.9 2.5-3.5
Core Inflation
Indeks 2010=100
2017 117.0 2.4 Jul 116.9 -0.2 -
Indeks Harga Rumah
Indeks 2010=100
2017 187.4 6.5 Q1 190.8 4.1 -
Indeks Harga Pengeluar (Domestik)
Indeks 2010=100
2017 107.9 6.7 Jul 106.7 0.7 0.7
Getah
sen/kg
2017 703.71 23.8 Jun 545.20 -9.5 750.00
Minyak Sawit Mentah
RM/tan
2017 2,793 5.6 Aug 2,184 -17.1 2,750
Minyak Mentah - Tapis Blend
USD/tong
2017 55.63 22.4 Aug 74.71 44.6 -
Minyak Mentah - Dated Brent
USD/tong
2017 54.40 23.5 Aug 73.13 42.4 52.00
SOSIAL DAN DEMOGRAFI
Penduduk
'000
2017 32,023 1.3 2018e 32,385 1.1 32,863
Tenaga Buruh (Kadar Penyertaan Tenaga Buruh)
'000 (% drpd penduduk bekerja)
2017 14,953 68.0 Jun 15,379 68.4 -
Pengganguran (Kadar Pengganguran)
'000(%)
2017 503 3.4 Jun 516 3.4 3.3
Paras Produktiviti (Pertumbuhan Produktiviti)
RM (%)
2017 81,039 3.6 Q2 - 3.7 -

Nota: 1 juta kaki padu standard sehari| Muat Turun PDF

e Estimate

f Forcast

 

More in this category: « Data Ekonomi
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family