wrapper

Hot Topics

New Revenue and Expenditure Codes

FAQs

 • Mengapakah perlu ada penjenisan Kod Hasil dan Perbelanjaan seperti yang digariskan dibawah Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2004?

  Arahan-arahan Perbendaharaan 41 menggariskan bahawa Kod Penjenisan Hasil dan Perbelanjaan tidak boleh diwujudkan kecuali dengan kelulusan Perbendaharaan. Matlamat-matlamat kod penjenisan diadakan adalah seperti berikut:

  1. Untuk memudahkan proses merekod dan membuat laporan berkala;
  2. Untuk membolehkan maklumat-maklumat terperinci dikumpulkan untuk tujuan analisa hasil dan perbelanjaan;
  3. Untuk memenuhi keperluan sistem perakaunan yang dilaksanakan oleh Jabatan Akauntan Negara; dan
  4. Untuk memenuhi keperluan Jabatan Perangkaan bagi penyediaan Akaun Negara dengan lebih lengkap

 • Bilakah Kod hasil atau Kod Perbelanjaan baru perlu diwujudkan?

  Kod Hasil atau Perbelanjaan baru hendaklah diwujudkan sekiranya:

  1. Kod-kod Hasil/Perbelanjaan sedia ada tidak dapat memberi pengelasan yang tepat;
  2. Kutipan hasil/amaun perbelanjaan adalah nyata (substantial); dan
  3. Pengelasan hasil/perbelanjaan berkenaan adalah dikehendaki untuk tujuan analisa.

 • Bagaimana memohon untuk pengujudan Kod Hasil atau Kod Perbelanjaan yang baru?

 

 

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family