wrapper

Topik Popular

Search - K2
Carian - Kategori
Carian - Kenalan
Carian - Kandungan
Carian - Berita Suapan
Carian - Pautan Web
Keputusan Carian Pintar


Pembentangan Belanjawan 2019

Tema : Malaysia Wibawa, Ekonomi Dinamik, Rakyat Sejahtera


Teks Ucapan

Teks Ucapan Belanjawan 2019 boleh dimuat turun melalui Laman Rasmi Belanjawan 2019 pada 2 November 2018 sejurus selepas YB Menteri Kewangan membentangkan ucapan.


Tinjauan Ekonomi 2019

Tinjauan Ekonomi 2019 boleh dimuat turun melalui Laman Rasmi Belanjawan 2019 pada 2 November 2018 sejurus selepas YB Menteri Kewangan membentangkan ucapan.


Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2019

Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2019 boleh dimuat turun melalui Laman Rasmi Belanjawan 2019 pada 2 November 2018 sejurus selepas YB Menteri Kewangan membentangkan ucapan.


Tinjauan Fiskal dan Anggaran Hasil Kerajaan Persekutuan 2019

Tinjauan Fiskal dan Anggaran Hasil Kerajaan Persekutuan boleh dimuat turun melalui Laman Rasmi Belanjawan 2019 pada 2 November 2018 sejurus selepas YB Menteri Kewangan membentangkan ucapan.